Reforcem l’associacionisme: les associacions com a model democràtic i transformador!

MANIFEST: Reforcem l’associacionisme: les associacions com a model democràtic i transformador!

Han passat gairebé 2 anys d’ençà que el 30 de juliol de 2015 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 25/2015 del Voluntariat i foment de l’associacionisme. Una llei que, al seu torn, recollia la necessitat i el compromís de redactar-ne una d’específica centrada en el foment i suport de l’associacionisme, reconeixent així aquesta forma d’organització com un model diferenciat dins de les entitats sense afany de lucre.

Després de mesos de debats i feina en el si del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya (CAVC), espai liderat per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària on estan representades algunes de les principals entitats del sector, i d’un procés participatiu d’any i mig, ens trobem amb una proposta d’articulat que no emmarca únicament el foment de les associacions, sinó també altres formes jurídiques d’entitats sense afany de lucre.

Des del teixit associatiu, el qual representa un 94,8% de les entitats no lucratives de Catalunya[1], ens hem esforçat durant tot aquest procés per comunicar i defensar que volem que la llei defensi explícitament el model d’associacionisme participatiu i democràtic. Des de fa anys, a les associacions, moltes vegades de petita dimensió i amb menys capacitat econòmica, fiscal i protecció jurídica, ens manca el reconeixement necessari i vivim les dificultats d’accés a l’espai públic, àmbits indispensables per dur a terme la nostra activitat de manera idònia.

Al mateix temps, defensem l’impuls de lleis específiques per fomentar les entitats amb altres formes jurídiques que comparteixen els valors i principis de l’associacionisme com són les fundacions sense afany de lucre o les cooperatives. En aquest sentit, seguim defensant, tal com ja vam reivindicar el 2015, una llei de cooperatives que realment les fomenti i no només les reguli -com passa amb la que es va aprovar el juliol d’aquell mateix any-. Aquestes entitats i empreses del sector fan una tasca també imprescindible.

Així doncs, les associacions, entitats i col·lectius signants demanem que:

  • El Govern de la Generalitat de Catalunya impulsi una Llei de foment, reconeixement i suport a l’associacionisme adreçada a les administracions nacionals i locals tal com es desprèn de la Llei del voluntariat i foment de l’associacionisme aprovada el 2015. Una llei que recull explícitament a la disposició transitòria tercera que: “el Govern, en el termini de divuit mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, ha de presentar un projecte de llei per a fomentar l’associacionisme i donar-hi suport”.

  • Des de l’administració i la societat civil es defensi un model d’associacionisme format per entitats amb forma jurídica d’associació, democràtiques, formades i dirigides per persones voluntàries amb vocació transformadora.

  • Les entitats amb altres formes jurídiques que comparteixin els principis i valors de l’associacionisme facin les seves demandes i construeixin nous canals d’incidència.

Per assolir una societat activa, cohesionada i crítica capaç d’exercir un paper clau en la transformació social i la regeneració democràtica esdevé fonamental per fer valdre i fomentar l’associacionisme. Instem doncs a acabar, a través d’una llei de reconeixement específica, amb la debilitat històrica que ha afrontat l’associacionisme a l’hora d’interactuar amb les administracions.

[1] Dades del web del Departament de Justícia de Catalunya: http://justicia.gencat.cat/ca/departament/Estadistiques/dret_entitats

SIGNA EL MANIFEST AQUÍ

associacionisme_força

L’associacionisme català aplega set candidatures del 27S per a exigir un nou marc legal i fiscal per les entitats

El teixit associatiu agrupat a la XAC es reivindica demanant un canvi urgent de polítiques públiques.

collage

El passat 17 de setembre, la Xarxa d’Associacionisme de Catalunya va reunir en l’acte, “Compromisos pel foment de l’associacionisme” (Document) als set representants de les candidatures que concorren a les eleccions del 27S per a exigir-los un canvi legislatiu i de marc fiscal del món associatiu, i la fi d’una era de polítiques públiques marcades per l’equiparació de les entitats i associacions  amb l’activitat empresarial. També van denunciar l’excessiva burocratització en l’accés al finançament i la manca d’impacte de les seves aportacions en les polítiques públiques, entre d’altres aspectes.

L’acte va començar amb les paraules de benvinguda  del president de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya, Jordi Giró. Seguidament Patrícia Carandell (Lafede.cat), David Guàrdia (Consell Nacional de la Joventut de Catalunya) i Núria Font (Federació d’Ateneus de Catalunya) van explicar els motius de creació d’aquesta xarxa i les principals demandes del món associatiu, basades en reconeixement, espais, finançament, polítiques de visibilització i foment de la participació i sobretot, un nou marc fiscal i legal per les associacions que no les equipari amb empreses mercantils.

Per la part de la representació política, hi ha hagut un reconeixement de tots els partits i formacions al gran paper cohesionador social i territorial del món associatiu, amb divergències i matisos alhora d’integrar i valorar les demandes de la XAC. Els candidats van iniciat la seva intervenció amb una piulada a través de la qual havien de resumir les línies polítiques respecte a les peticions de l’associacionisme català.


Fabián Mohedano (Junts Pel Sí): “Enfortir el model català del voluntariat amb la finalitat de fomentar, reconèixer i protegir l’associacionisme” #compromisassociatiu


Carmen García (PSC): “Volem una nova llei catalana de foment i suport de l’associacionisme.” #compromisassociatiu


Jordi Daura (Unió Democràtica de Catalunya): “@unio_cat defensarà reduccions de l’IVA, Impost de Societats i increment de IRPF destinat al sector social. #laforçadelseny #compromisassociatiu


David Cid (Catalunya Sí Que Es Pot): “Cal enfortir l’associacionisme com a element central de la Catalunya de la Gent que volem construir sense desigualtats socials i cohesionada”


José María Espejo (Ciutadans):Compromesos amb l’associacionisme. La societat civil és el millor reflex de la pluralitat de Cat. i ha de tenir el suport de l’Administració.”#compromisassociatiu


Elizabeth Jiménez (PP): “Escuchando a todo el mundo se debe y puede hacer un país mejor. Desde el PP lo queremos hacer con la participación y el trabajo en la calle.” #compromisassociatiu


Eulàlia Reguant (CUP):“L’associacionisme com a escola de participació i democràcia ha de poder desenvolupar la seva tasca d’eina de transformació social” #compromiassociatiu

Finalment Montserrat Morera (CAB – Taula d’Entitats de Sarrià) i Eduard Fernando (CAB-Moviment Laic i Progressista) han tancat l’acte detallant les conclusions i reivindicant, que les i els representants  presents vehiculessin les demandes explicitades avui a la XAC al futur Parlament i Govern de Catalunya.

La XAC organitza un seminari per treballar la fiscalitat a les associacions catalanes

Un dels objectius del treball coordinat de la Xarxa d’Associacionisme de Catalunya és donar resposta a les necessitats de les associacions del nostre país. Fa anys que es parla sobre les complicacions econòmiques i administratives que genera una fiscalitat no adaptada a la realitat diària de les associacions.

En aquest sentit, i com a màxim detonant arran de la nova Llei 27/2014 sobre l’Impost de Societats, la Xarxa d’Associacionisme de Catalunya hem considerat interessant realitzar una breu anàlisi sobre aquesta problemàtica i elaborar, conjuntament amb experts del sector, un document de bases que defineixi un nou possible marc de fiscalitat que s’adapti a la naturalesa de les associacions.

Diagnosi i recollida de dades: El primer pas és detectar les necessitats i problemàtiques de les associacions al voltant de la fiscalitat. Però això s’ha distribuït un breu qüestionari per recollir la realitat de les entitats.

Elaboració de proposta: A partir de les dades recollides a través del qüestionari i d’una trobada amb gerents i tresorers de les entitats, diferents experts en associacionisme, gestió i fiscalitat elaboraran un document amb unes bases fiscals més sensibles a la realitat de les associacions. Aquesta jornada es durà a terme el dia 17 de juny de 2015.

Presentació conclusions: Es preveu una exposició pública de les conclusions extretes del seminari. L’acte serà el dia 17 de setembre de 2015.

 

Si voleu col·laborar amb el seminari, podeu respondre el qüestionari clicant al següent enllaç: QÜESTIONARI SOBRE FISCALITAT A ASSOCIACIONS

Les associacions de Catalunya demanen una llei de foment i suport de l’associacionisme

Tretze federacions d’associacions que formem part de la Xarxa d’Associacionisme de Catalunya hem fet arribar una carta conjunta al Parlament de Catalunya en què rebutgem el redactat actual del projecte de Llei de Voluntariat, i demanen l’aprovació d’una Llei de foment i suport de l’associacionisme.

En la carta (llegir aquí), les entitats signants demanem una llei de foment i suport a l’associacionisme que:

– Sigui més inclusiu amb la diversitat existent i que reculli l’extensa realitat associativa. Sense menystenir aquells elements positius de l’actual articulat, com és que l’administració no gestioni projectes ni activitats de voluntariat.

-La base principal sigui el desenvolupament de polítiques de foment i suport (reconeixement, visibilitat, espais, finançament, fiscalitat, promoció, foment de la participació, protecció davant d’altres normatives…).

-Ajudi a fomentar un voluntariat o implicació de matriu associativa, i que faciliti l’activitat de les associacions i altres entitats de base associativa i, alhora, reguli la resta d’entitats sense ànim de lucre que tenen projectes de voluntariat, amb l’objectiu de garantir-ne la bona gestió i promoure models basats en la participació.

En resum, per totes aquestes raons demanen l’aprovació al Parlament de Catalunya d’una Llei de foment i suport a l’associacionisme que inclogui tots aquests elements, faciliti l’activitat associativa i la protegeixi davant de diferents normatives.

 

Les entitats que han subscrit la carta som:

 

Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya

Consell d’Associacions de Barcelona

Consell Nacional de la Joventut de Catalunya

Moviment Laic i Progressista

Consell de la Joventut de Barcelona

Lafede.cat (Organitzacions per a la Justícia Global)

Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya

Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.

Ens de l’Associacionisme Cultural Català

Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya

Federació Catalana d’Entitats Corals

Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge

Federació Ecologistes de Catalunya

Què és la XAC?

La Xarxa d’Associacionisme de Catalunya és un espai de coordinació i intercanvi entre diferents federacions i plataformes d’entitats de base associativa per compartir necessitats i reptes conjunts i respondre-hi de manera inclusiva amb l’objectiu de visibilitzar i enfortir la societat civil al nostre país.

Les entitats que hi participem:

  • Defensem que la participació social de la ciutadania fomenta la cohesió, la implicació en la comunitat, l’educació en la participació, la transformació social, els valors democràtics, el desenvolupament personal i posa en valor el voluntariat i el bé comú.
  • Apostem per un voluntariat de matriu associativa, basat en la participació col·lectiva, l’absència de lucre, la democràcia interna i l’impacte i transformació personal, local i global.
  • Ens identifiquem amb l’associacionisme com a punt de trobada, inclusiu amb la diversitat i com l’espai de desenvolupament de la implicació social i del voluntariat. Les entitats de voluntariat que hi participen fomenten i sostenen el model associatiu.
  • Apostem per l’associació com a forma jurídica de referència per respondre a aquesta realitat, tot i que no és l’única possible. Així mateix, també valorem la participació no formal.